Actueel
 


Update 1 september 2017
Regelmatig verschijnen er updates van de uitwerkingen en de Kennistrainingen.

Kennistrainingen
Voor de pabostudenten is er een serie grammaticatrainingen beschikbaar. In
de komende maanden zullen er meer trainingen voor grammatica en spelling op de
website geplaatst worden.

Studiewijzer
De Studiewijzer bevat relevante informatie over de referentieniveaus 2F en
3F. Daarnaast bevat de Studiewijzer informatie voor de pabostudenten over
de pabotaaltoetsen.

Referentiekader Meijerink
De 6e druk van Schrijftaal is volledig geactualiseerd en aangepast aan de eisen
uit het referentiekader Meijerink en aan de gewijzigde eisen van de Associatiediploma's.
De naslagwerkfunctie is sterk toegenomen.
Tevens is er een nieuw onderdeel toegevoegd: grammatica.

Praktijkdiploma's Associatie
De Associatie heeft een nieuwe lijn van secretariële diploma’s ontwikkeld:
    - Associatiediploma Basiskennis Correspondentie Nederlands
    - Associatiediploma Correspondentie Nederlands
    - Associatiediploma Zakelijke Correspondentie Nederlands
Schrijftaal biedt alle leer- en oefenstof voor de taalmodules van deze diploma’s.
Voor meer informatie: raadpleeg de Studiewijzer.

TaalCompetent
In ontwikkeling is TaalCompetent dat de basisvaardigheden 'bekwaam in taalbeheersing
Nederlands' biedt en speciaal geschreven is voor de studenten van de pabo en die van de
tweedegraads opleiding voor leraar Nederlands.